Mina Sidor

Välkommen till Mina sidor för dig som är hyresgäst i en fastighet som Malmegårds Fastighets AB förvaltar.

Som hyresgäst kan du logga in under Mina sidor för en effektiv ärendehantering. Du kan göra felanmälan och följa ärendets gång. Du kan också se din hyresavi och kontrollera att hyran är betald samt anmäla om du vill betala hyran per Autogiro.

Första gången du loggar in behöver du skapa ett konto hos vår fastighetsförvaltning.

För dig som är hyresgäst i bostadslägenhet

Så här gör du för att logga in första gången

  • Börja med att registrera dig med personnumret för den person som står på kontraktet. Sedan bestämmer du själv vilket lösenord du vill ha i fortsättningen.

För dig som är lokalhyresgäst

Så här gör du för att logga in första gången

  • Börja med att registrera dig med organisationsnumret för det företag som hyr lokalen/personnumret för den person som står på kontraktet. Sedan bestämmer du själv vilket lösenord du vill ha i fortsättningen.